Vrijmetselarij voor Vrouwen Nederland

Sinds 2015 is er in Nederland een vrijmetselaarsloge met alleen vrouwen als lid. Dat is Loge De Waterspiegel in Gouda. De tweede vrouwenloge is in oprichting in Assen. Wij dragen graag het licht van de vrijmetselarij verder uit in het land. Ook vrouwen kunnen en willen bouwen.

Op twee plekken houden we in januari een bijeenkomst met belangstellenden: in Gouda en in Leiden. Daar vertellen we natuurlijk eerst iets over vrijmetselarij in het algemeen: wat het inhoudt, hoe het werkt. Maar ook wat het ons zelf brengt. En waarom wij als vrouwen graag in een eigen loge werken en niet in een gemengde loge.

Daarna laten we onze bezoekers proeven hoe een ritueel in vrijmetselaarsstijl gaat. Rituelen vormen namelijk een essentieel kenmerk van de vrijmetselarij. U kunt rust, muziek en symboliek beleven en dat kan verdieping brengen, reflectie.

Het thema van dit impressie-ritueel is geïnspireerd door het moment in het jaar, de donkere dagen waarin het licht nog ver weg lijkt. De lichtsymboliek is belangrijk in de vrijmetselarij.

Na afloop van het ritueel kunt u vragen stellen en kunnen we ook wat meer informeel in gesprek gaan.

Voor Leiden is deze bijeenkomst met belangstellenden nieuw. Er is al een werkgroep die hoopt op uitbreiding om ook in Leiden een loge te gaan oprichten. De avond bijeenkomst zal dan donderdag worden. In Gouda zijn de bijeenkomsten op de 2e zaterdag (overdag) en de 4e maandagavond van de maand.

Leiden
Wanneer: donderdagavond 16 januari, 20 – 22 uur.
Waar: logegebouw Steenschuur 6, 2311 ET Leiden

Gouda
Wanneer: zaterdagochtend 18 januari, 10 -12 uur.
Waar: Nicolaas Beetsstraat 2, 2802 NA Gouda.

Website: www.VmVnl.nl  meer informatie via: info@VmVnl.nl  of telefoon 06 12469670