Lid worden van de vrijmetselarij

Lidmaatschap
Zo’n voorlichtingsbijeenkomst – of een avond voor belangstellenden ook beter bekend als ‘open dag of avond’- is een goede gelegenheid om kennis te maken met het gedachtegoed en met enkele vrijmetselaren. Is uw belangstelling voldoende gevoed om verder te gaan, dan kunt u dat kenbaar maken. Iedereen die interesse heeft in een eventueel lidmaatschap kan zich daarvoor bij een loge aanmelden. Na aanmelding volgt een periode waarin er wederzijds gelegenheid is om na te gaan wat u als belangstellende zoekt en of de loge daarvoor een goede omgeving zou zijn. Onder andere wordt u uitgenodigd voor gesprekken met logeleden.

Verwachtingen
In tegenstelling tot een geregelde vacature worden aan een kandidaat voor de vrijmetselarij weinig eisen gesteld. Maar wie wil toetreden doet er goed aan zich te verdiepen in wat er van een vrijmetselaar verwacht word. Dat zijn zaken als de bereidheid om bij zichzelf naar binnen te kijken. De wens om als mens te groeien. Tolerantie ten opzichte van anderen. In staat zijn om aandacht te geven aan wie dat nodig heeft. De wil om constructief en verbindend te werken. Het gaat erom dat er een serieuze intentie is om zich hiermee bezig te houden.

Mag u dan verwachten dat u in de loge allemaal mensen zult vinden die aan deze beschrijving voldoen? Niemand is ooit perfect. Vrijmetselaars zijn gewone mensen. Ook zij kennen binnen en buiten de loge irritaties, meningsverschillen, onbegrip, eigenbelang, spijt en alle ander menselijke verschijnselen, positief en negatief.

Oriënteren
Loges zijn autonoom in de manier waarop zij voorlichting geven en hoe ze verder gaan met serieuze belangstellenden. Alleen dat al geeft een indruk van de werkwijze van de loge. Het is mogelijk om zich bij meer dan één loge te oriënteren. De dag van de week en plaats van de bijeenkomsten zijn belangrijke factoren voor een keuze. Ook de logegrootte en groepssfeer spelen mee. U hoeft zich dus niet bij het allereerste contact officieel aan te melden.

Voor een lidmaatschap staat een minimumleeftijd. Die valt samen met de leeftijd waarop men in Nederland wettelijk volwassen is, achttien jaar. Meestal zijn er op die leeftijd heel andere zaken in het leven belangrijk en komt de behoefte aan (en tijd voor) meer verdieping pas later. De gemiddelde leeftijd bij toetreden ligt daar ergens in de veertig. Over het algemeen blijven leden van een vrijmetselaarsloge lang lid. De meesten blijven dat tot hun dood. Opvallend is dat vrijmetselaren vaak een hoge leeftijd bereiken.

Na wederzijdse oriëntering zal een beslissing over aanname afhangen van zowel degene die wil toetreden als van degenen die al toegetreden zijn. De groepsdynamica verandert immers als er een lid bij komt en het is de bedoeling dat een nieuwe broeder van harte welkom is.

De Vrijmetselarij speciaal voor belangstellenden. (Augustus 2020)
De Vrijmetselarij speciaal voor belangstellenden. (Augustus 2019)
De Vrijmetselarij speciaal voor belangstellenden. (September 2018)
De Vrijmetselarij speciaal voor belangstellenden. (September 2017)
De vrijmetselarij speciaal voor belangstellenden. (Augustus 2013)
De vrijmetselarij speciaal voor belangstellenden. (september 2011)

Alle teksten komen uit het boekje: ‘Een kennismaking met de vrijmetselarij’ geschreven door A.F. Fokker en is verkrijgbaar voor € 11,00 bij FAMA uitgeverij via deze LINK.