Vrijmetselarij Nederland

Vrijmetselarij in Nederland

Vrijmetselarij Nederland is een methodiek die zorgt dat je wekelijks in een vertrouwde omgeving op een intellectueel en emotionele manier geraakt wordt, zowel bij jezelf als je medemens.

Op deze website vind je alle informatie die je op weg gaat helpen of gaat helpen naar je zoektocht die de vrijmetselarij heet. Waar je hij leest kan je ook zij lezen en waar je broeder leest kan je ook zuster lezen.

We hebben met deze website een indicatie gegeven wat de vrijmetselarij in houdt en jij bepaalt zelf of het bij je past. Denk ook aan een mannen, vrouwen of een gemengde vrijmetselarij. Tevens hebben wij getracht om alle vrijmetselaarsloges in Nederland in kaart te brengen zodat jij de juiste keuze kan maken.

Belangrijk om te weten over de Vrijmetselarij!
Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. Het is een levenshouding. Wij zoeken naar de verdieping van ons bestaan en naar manieren om – beginnend bij onszelf – een betere wereld te creëren. Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. U wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. U zoekt uw eigen route door het leven. U zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren.

Het ontstaan van de vrijmetselarij in Nederland
De eerste werkende loge in Nederland werd in 1734 in Den Haag opgericht. In de tweede helft van de 18e eeuw begon de vrijmetselarij in Nederland snel te groeien. Vanuit de ontstaansgeschiedenis, waarin  nog iedereen christen was en sociëteiten mannenzaak waren, is het niet verwonderlijk dat ook de vrijmetselarij nog lange tijd in die traditie stond. Maar na 1900 veranderde dat langzamerhand en ontstonden andere varianten. Er zijn inmiddels diverse organisaties van vrijmetselaars, denkend aan groot en klein, voor mannen, voor vrouwen en voor mannen en vrouwen gemengd.

Vrouwen
Tijdens de eerste emancipatiebewegingen in Frankrijk, rond 1900, zijn de eerste gemengde vrijmetselaarsloges ontstaan, dus voor mannen én vrouwen, onder de naam Le Droit Humain (LDH). Sinds die tijd is de gemengde vrijmetselarij over een groot deel van de aardbol verbreid, zo ook in Nederland. In Nederland heeft Le Droit Humain een aantal afsplitsingen opgeleverd, die als zelfstandige organisaties verder werken. De grootste daarvan is de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (NGGV).

Hoewel er al eerder in de geschiedenis sprake is geweest van vrouwen onder de vrijmetselaars, zijn de meeste nu in Europa bestaande ordes voor uitsluitend vrouwelijke vrijmetselaars pas na de Tweede Wereldoorlog gesticht. In Europa zijn er in acht landen vrouwelijke grootloges; alle zijn ze nationaal georganiseerd. Ze hebben de officiële en regelmatige contacten met elkaar. In Nederland is in 2015 de eerste loge voor vrouwen opgericht. Onder de vlag vrijmetselarij voor Vrouwen Nederland is Loge de Waterspiegel gevestigd in Gouda.

Een Nederlandse organisatie die een vergelijkbare werkwijze als de vrijmetselarij heeft, maar een afwijkende symboliek, is de Orde van Weefsters Vita Feminea Textura. Deze bestaat sinds 1947 en gebruikt niet de bouwsymboliek, maar de ambachten van spinnen en weven als leidend thema.

Alle teksten komen uit het boekje: ‘Een kennismaking met de vrijmetselarij’ geschreven door A.F. Fokker en is verkrijgbaar voor € 11,00 bij FAMA uitgeverij via deze LINK.

Een overzicht van alle vrijmetselaarsloges vind je hier!