Schagen: Donderdagavond 6 oktober 2022 | Avond voor Belangstellenden van de vrijmetselaarloge Scagha in Schagen

Een lezing met vragen stellen, uitleg, verdieping, borrel, sfeer en ook kennis maken met elkaar, met als onderwerp:  Utopia is een Utopie [of niet soms?]

Ons” doel en “ons” streven is een Utopia. Wat eigenlijk wil zeggen:  een perfecte wereld en/of maatschappij. Maar is wellicht tegelijkertijd een onmogelijke werkelijkheid, dus niet te verwezenlijken, dus een Utopie.

De oplossing zit vooral in ons eigen doen en laten vervat. En in ons geval: being a mason!

Voor u als belangstellende is er op donderdagavond 6 oktober om 20:00 de gelegenheid om deze lezing – die is ingebed in onze ‘gewone’ logeavond – bij te wonen bij Loge Scagha in Schagen. Zo wordt de bijeenkomst geopend door de voorzitter en de beide opzieners met de vaste tekst waarmee dat normaal ook gebeurt.

Daarna komt er een vrijmetselaar aan de beurt met een korte lezing van ongeveer 15 minuten met als titel: Utopia is een Utopie! Of niet soms?’ In deze inleiding gaat de spreker in op ons streven naar Utopia.

Dit ‘opgeleverde werk’ wordt daarna kort samen besproken. Uw inbreng bij deze uitwisseling van gedachten wordt door ons op prijs gesteld. 

Na de pauze wordt er in kleine groepjes verder over de inleiding en/of andere Mason/vrijmetselaarszaken gesproken.

De avond begint om 20.00 uur en is toegankelijk voor een iedere man die zich serieus interesseert voor vrijmetselarij.

Adres: Grote kerk, Markt 23a in Schagen. (Schuin tegenover Restaurant Stiel)

Inschrijven
De avond begint om 20,00 uur en de deur is open vanaf 19:30. Er  wordt geen entree geheven want we beschouwen u als onze gast. Wel is er een verplichte aanmelding via het onderstaande digitale formulier*.