Rotterdam: Dinsdag 5 december | Acacia lezing georganiseerd door de Vrijmetselaarsloge Acacia

Vrijmetselaarsloge Acacia organiseert jaarlijks een openbare lezing waar belangstellenden uit de regio Rotterdam van harte welkom zijn.

Op dinsdag 5 december spreekt Dr. Rico Sneller over ‘Spinoza (1632 – 1677): God, wereld en voorzienigheid’.

Baruch de Spinoza is de enige grote filosoof uit Nederland. Afkomstig uit een naar Amsterdam gevluchte Joodse familie, moest hij zelf op jonge leeftijd ook de wijk nemen. Zijn ondogmatische denkbeelden over God hadden hem de banvloek van zijn geloofsgenoten opgeleverd. Spinoza verhuisde naar Rijnsburg. Daar begon hij aan zijn grote werk, de Ethica. Spinoza’s invloed op de filosofie is onvoorstelbaar groot.

En toch plaatst zijn werk voor grote raadsels: was Spinoza nu een atheïst, een materialist of juist een mysticus? De meest uiteenlopende interpretaties doen de ronde.

In zijn lezing zal hij een globaal beeld schetsen van Spinoza als filosoof. Hij zal in het bijzonder ingaan op zijn raadselachtige Godsopvatting. Die is zo merkwaardig dat ze een thuis zou kunnen bieden aan menigeen: van hardcore fysici tot aan mystici, en van monotheïsten tot polytheïsten. Kortom: aan allen die stellen dat we God niet kunnen kennen.

Dr Rico Sneller doceerde lange tijd filosofie en ethiek aan de universiteit Leiden. Momenteel is hij betrokken bij diverse initiatieven, zowel landelijk als mondiaal: de Academy Depth Psychology te Nijmegen, de Vrije Academie, het Instituut voor verdrongen filosofie, Filosofisch Leerhuis Fiat lux, Alternative Perspectives and Global Concerns (https://apgc.ca/), de Jungvereniging, Filosofie Oost West e.d.

De avond begint om 20.00 uur en is toegankelijk voor mannen en vrouwen die zich interesseren in verdieping, filosofie en de vrijmetselarij.

Je bent vanaf 19.15 uur van harte welkom in het Rotterdamse Logegebouw aan de Oostmaaslaan 950 in Rotterdam.

Er wordt geen entree geheven, want we beschouwen u als onze gast. Wel is er een verplichte aanmelding via het onderstaande digitale formulier*.