Bilthoven: Een open avond met vrijmetselaren – maandagavond 8 november 2021

Op maandagavond 8 november 2021 houdt de vrijmetselaarsloge “De Unie van Utrecht” in Bilthoven een voorlichtingsavond over de vrijmetselarij. Mannen uit de regio die geïnteresseerd zijn in de vrijmetselarij, zijn van harte welkom.

Inleiding
Vrijmetselaars van loge De Unie van Utrecht (in Bilthoven) willen belangstellenden kennis laten maken met onze vrijmetselaarsloge. Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. Het is een levenshouding. Wij zoeken naar de verdieping van ons bestaan en naar manieren om, beginnend bij onszelf, een betere wereld te creëren. Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Jij zoekt jouw eigen route door het leven. Jij zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren.

Ten minste éénmaal per jaar houden wij een (open) avond voor belangstellenden. Iedereen uit de regio die geïnteresseerd is in de vrijmetselarij is van harte welkom.

De eerstvolgende avond is op maandagavond 8 november 2021.

De vrijmetselaars van de vrijmetselaarsloge De Unie van Utrecht uit Bilthoven nodigen u uit om de lezing bij te wonen van prof. dr. Ronald van Raak – hoogleraar Erasmiaanse waarden – met als titel: Erasmus: Dwarsdenker.

Na de pauze komt er een Vrijmetselaar aan het woord over: Waarom hij vrijmetselaar is geworden, hij spreekt over de Vrijmetselarij in Nederland en over Bilthoven in het bijzonder. Na deze lezing laten wij u kennismaken met de wijze waarop wij met elkaar van gedachten wisselen. Wij noemen dat compareren. U kunt vervolgens vragen stellen die u altijd al aan een vrijmetselaar hebt willen stellen.

De avond begint om 20.00 uur en is toegankelijk voor mannen, die zich serieus interesseren voor vrijmetselarij. 

Adres: De Woudkapel | Beethovenlaan 21, 3723 JJ, Bilthoven.

Alle dan geldende corona-regels zullen in acht genomen worden.

Inschrijven  De avond begint om 20.00 uur en de deur is open vanaf 19:30 uur. Er  wordt geen entree geheven want we beschouwen u als onze gast. Wel is er een verplichte aanmelding per persoon via het onderstaande digitale formulier*.