Amsterdam: Een open avond met vrijmetselaren op vrijdagavond 24 november 2023

Op vrijdagavond 24 november 2023 houdt de vrijmetselaarsloge “Willem Fredrik” in Amsterdam een voorlichtingsavond over de vrijmetselarij. Mannen uit de regio die geïnteresseerd zijn in de vrijmetselarij, zijn van harte welkom.

Inleiding
Vrijmetselaars van loge Willem Fredrik in Amsterdam willen belangstellenden kennis laten maken met onze vrijmetselaarsloge.

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. Het is een levenshouding. Wij zoeken naar de verdieping van ons bestaan en naar manieren om, beginnend bij onszelf, een betere wereld te creëren. Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Jij zoekt jouw eigen route door het leven. Jij zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren.

Ten minste éénmaal per jaar houden wij een (open) avond voor belangstellenden. Iedereen uit de regio die geïnteresseerd is in de vrijmetselarij is van harte welkom.

De eerstvolgende avond is op vrijdagavond 24 november 2023.

De broeders van Loge Willem Fredrik nodigen u uit om de lezing van Michiel Zonneveld – politicoloog en in het bezit van het Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek – bij te wonen.

We hebben Michiel (overigens geen vrijmetselaar) uitgenodigd om een lezing te houden over ‘Het Alternatief Maatschappelijk Plan’, met als insteek: Hoe versterken we onze waardigheid, vrijheid en gemeenschappelijke welvaart? En hoe kunnen we op een goede manier samenleven?

Na de lezing zal er een comparitie plaatsvinden, waar u van harte uitgenodigd bent om uw gedachte te delen.

Comparities zijn open gesprekken, waarin de deelnemers in vrijheid hun ideeën respectvol uitwisselen met als doel om meer inzicht en verdieping te verkrijgen. Tijdens de comparitie kunnen de deelnemers hun diepste gevoelens en afwijkende ideeën tonen, waarbij respect voor elkaar voorop staat.

De avond begint om 20.00 uur (inloop om 19:30) en is toegankelijk voor mannen, die zich serieus interesseren voor vrijmetselarij.

Adres: Vondelstraat 39 te Amsterdam.

Inschrijven
De avond begint om 20.00 uur en de deur is open vanaf 19:30 uur. Er is een verplichte aanmelding per persoon via het onderstaande digitale formulier*.