Amersfoort: Een open avond met vrijmetselaren – maandagavond 13 juni 2022

Op maandagavond 13 juni 2022 houdt de vrijmetselaarsloge “Eemland” in Amersfoort een voorlichtingsavond over de vrijmetselarij. Mannen uit de regio die geïnteresseerd zijn in de vrijmetselarij, zijn van harte welkom.

Inleiding
Vrijmetselaren van loge “Eemland” (in Amersfoort) willen belangstellenden kennis laten maken met onze vrijmetselaarsloge. Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. Het is een levenshouding.

Wij zoeken naar de verdieping van ons bestaan en naar manieren om, beginnend bij onszelf, een betere wereld te creëren. Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Jij zoekt jouw eigen route door het leven. Jij zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren.

Ten minste éénmaal per jaar houden wij een (open) avond voor belangstellenden. Iedereen uit de regio die geïnteresseerd is in de vrijmetselarij is van harte welkom.

De eerstvolgende avond is op maandagavond 13 juni 2022.

De vrijmetselaren  van de vrijmetselaarsloge “Eemland” in Amersfoort nodigen u uit om de lezing bij te wonen van een lid van onze loge, vrijmetselaar dr. ing. Jan Vogelij, architect en planoloog. De titel van zijn lezing is “De Gulden Snede”; geheim van de Vrijmetselarij?

Na de lezing is er een pauze.

En na de pauze laten wij u kennismaken met de wijze waarop wij met elkaar van gedachten wisselen naar aanleiding van de lezing. Wij noemen dat compareren. U kunt vervolgens vragen stellen die u altijd al aan een vrijmetselaar hebt willen stellen. De avond begint om 20.00 uur en is toegankelijk voor mannen, die zich serieus interesseren voor de vrijmetselarij.

Adres: Logegebouw Amersfoort | Persijnstraat 9 te Amersfoort.

Inschrijven 
De avond begint om 20.00 uur en de deur is open vanaf 19:30 uur. Er  wordt een entree geheven van € 5,00 en er is een verplichte aanmelding per persoon via het onderstaande digitale formulier*.